Jak na škrábance a řezy u kerrockového materiálu?

Kerrock je homogenní podél celého průřezu, díky čemuž může být jeho povrch plně obnoven a drobné škrábance a řezy mobou být snadno odstraněny. Hlubší oděrky a škrábance musí být přebroušené brusným papírem se zrnitostí 180-220 dokud nezmizí (pokud se neodstraní). Pokračujte v broušení brusným papírem se zrnitostí 320 a 400, resp. 600. Potom vyčištěte celý povrch jemným abrazivním čisticím prostředkem. Lesklé povrchy musí být broušené brusným papírem se zrnitostí 600-800 nebo vyšší. Aby byl dosažen rovný povrch celého výrobku je třeba přebrousit rovnoměrně všechny viditelné plochy. Vzhledem ke zkušenostem doporučujeme tento postup provést kvalifikovanými pracovníky.