Vážení zákazníci, na přelomu července a srpna budou mít naši slovinští dodavatelé celozávodní dovolenou a v důsledku toho může dojít k určitému zpoždění v dodávkách zboží do našeho skladu, a tedy i termínu doručení Vašich objednávek. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné léto. S pozdravem, Tým Inteashop.cz

Výhody a vlastnosti KERROCKU

KERROCK SYMBOLY

VLASTNOSTI A VÝHODY KERROCKU

 

Kerrock EKO /

Promyšlený poměr bauxitové rudy, hydroxidu hlinitého a polymerního pojiva na bázi akrylu vytváří pevný kompozitní materiál, který mimo jiné umožňuje opakovanou recyklaci, neobsahuje těkavé organické látky a je vhodný pro styk s potravinami. Díky tomu je Kerrock důležitou součástí našeho odpovědného chování k životnímu prostředí. Přidejte se k nám a při příštím projektu zvažte použití materiálu Kerrock.

Proč Kerrock EKO?

 • Kerrock je materiál vhodný pro styk s potravinami a je možné jej 100% recyklovat.
 • Až 40 % terrazzo desek z Kerrocku je recyklovaných. Všechny malé částice v těchto deskách, které můžete vidět, jsou drcené kousky starších desek z Kerrocku nebo pocházejí z výrobního odpadu.
 • Kerrock je materiálem s výjimečně dlouhou životností.
 • Větší kusy Kerrocku (fasády, obklady) lze snadno přetvořit do různých jiných výrobků či nábytku.
 • Kerrock se vyrábí ze surovin z nejbližších lokálních zdrojů, čímž snižujeme dopad na životní prostředí.
 • Lepidlo, které používáme pro lepení výrobků z Kerrocku, zcela ztvrdne, a proto se u konečných uživatelů neuvolňují žádné těkavé organické látky.

Certifikát :         

 

DALŠÍ ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY 

 

   

Antibakteriální účinnost

Kerrock® brání šíření bakterií. Kerrock+ má kromě toho také jedinečnou antibakteriální funkci. Testování a zpráva o hodnocení účinnosti antibakteriálních látek v materiálu Kerrock® (Evaluation Report of Antimicrobial Efficacy) byly vypracovány v laboratoři organizace BASF (zpráva č. BSL-140,TA20100906).

            

Styk s potravinami – slovinská Národní laboratoř pro zdraví, životní prostředí a potraviny (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

Národní laboratoř pro zdraví, životní prostředí a potraviny (NLZOH, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), hlavní slovinská laboratoř pro veřejné zdraví, která se věnuje hygienickým a ekologickým aktivitám, potvrzuje, že je Kerrock® bezpečným materiálem pro přímý styk se všemi druhy potravin, aniž by představoval riziko pro veřejné zdraví. Je v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 10/2011 (ve znění pozdějších předpisů do 2018) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/200

 

 

ISO 9001

Společnost Kolpa d.d. výrobce Kerrock® má zavedený systém řízení kvality v souladu s normou EN ISO 9001. Tím prokazujeme svou schopnost důsledného zabezpečení kvality výrobků a služeb, které splňují požadavky zákazníků i platné právní předpisy.

  

ISO 14001

Tato norma umožňuje systemizaci environmentálních aspektů, které vyplývají z každé uskutečněné aktivity společnosti. Kromě podpory ochrany životního prostředí a prevence znečišťování vytváří podmínky pro sociálně-ekonomickou rovnováhu a sociální odpovědnost. Kolpa d.d., výrobce materiálu Kerrock®, má certifikovaný systém ochrany životního prostředí.

  

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je přední mezinárodní systém a program pro hodnocení/certifikaci plánování (projektování) ve stavebnictví, který zároveň propaguje nejlepší světové praxe v oblasti stavby budov, a při používání stavebních výrobků. Pomáhá odborníkům při zlepšení kvality stavebních výrobků a snižování vlivů na životní prostředí. Odvětví ekologického stavebnictví rychle roste, proto majitelé i dodavatelé rychle objevují výhody certifikace LEED.

 • Kerrock® je materiál s dlouhou životností, výrobky lze po ukončeném použití přemístit a znovu použít
 • Produkty vyrobené z materiálu Kerrock® je možné zcela recyklovat a přetvarovat na suroviny, ze kterých lze vyrobit nové výrobky nebo je použít pro jiný průmysl. Větší kusy (části fasádních panelů, obkladů atd.) je možné pomocí lepidla Kerrock® přetvořit na jiné výrobky, například nábytek.
 • Kerrock® obsahuje 0 až 40 % recyklovaných látek.
 • Kerrock® se vyrábí z materiálů, které pocházejí z nejbližších lokálních zdrojů, čímž snižujeme dopad na životní prostředí.
 • Lepidlo Kerrock®, které se používá pro lepení výrobků/produktů je u konečných uživatelů zcela vytvrzené, a proto nedochází k uvolňování těkavých organických látek (TOS).
 • Výrobky Kerrock® jsou vhodné pro použití v uzavřených prostorách, protože se z nich prakticky neuvolňují žádné organické těkavé látky (HOS). To potvrzuje i testování v nezávislé laboratoři RI.SE (Zpráva č. 2F000828, RI.SE).
 • Kerrock® je kompozitní materiál, který je v souladu s nařízením REACH. Neobsahuje látky, které jsou uvedeny na seznamu SVHC (Substances of Very High Concern).
 • Žádná ze složek, které se používají při výrobě panelů Kerrock® neobsahuje ftaláty, těžké kovy, sloučeniny chromu (VI) ani jiné karcinogenní látky.
 • Panely Kerrock® jsou samouhasitelné, v případě vnějšího zdroje ohně neuvolňují jedovaté plyny (zpráva č. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)