8. květen - trochu historie

8. května se v České republice slaví především Den vítězství/Den osvobození. Každý ví, že toto datum bylo prohlášeno za státní svátek a je tedy dnem pracovního klidu. Ohledně tohoto data se v historii vedla dlouhá diskuze. Za konec druhé světové války se považuje 8.května 1945, kdy byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa. Ta vstoupila v platnost 8.5. ve 23:01 hodin středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z toho jedenoduchého důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9. května.

 

šeřík